POLITYKA JAKOŚCI

Nadrzędnym celem grupy AKS Zielonka jest stałe doskonalenia wszystkich aspektów działalności produkcyjno-handlowej w zakresie:
„PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WYROBÓW ELEKTROINSTALACYJNYCH: PRZEWODÓW, OSPRZĘTU ORAZ RUR, KSZTAŁTOWNIKÓW I PROFILI Z TWORZYW SZTUCZNYCH”
Każdy proces realizowany w firmie powinien gwarantować powstanie wyrobu najwyższej jakości, zgodnego z wymaganiami klienta.
Chcemy aby, współpraca z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy AKS Zielonka, była gwarancją otrzymania wysokiej klasy produktów. Potwierdzeniem ciągłego doskonalenia jest wdrożenie Systemu Zarządzania w oparciu o normę ISO 9001:2015.

W ramach polityki Systemu Zarządzania realizowane są następujące cele:

• produkcja i sprzedaż wyrobów zgodnych z obowiązującymi przepisami, normami
i spełniającymi wymagania klientów,
• indywidualne podejście do każdego odbiorcy,
• prowadzenie działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
• stały rozwój działalności jako odpowiedź na zmieniające się wymagania rynku,
• optymalizacja procesów w perspektywie długofalowego rozwoju.

Cele te są osiągane przez:

• rozwój zaplecza technologicznego,
• współpracę z zaufanymi i sprawdzonymi partnerami,
• zapobieganie awariom,
• ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania.

 

Każdy pracownik firmy został zapoznany z postawionymi przez firmę celami Polityki Jakości,
rozumie je i jest odpowiedzialny za jakość ich realizacji.


Zarząd Grupy AKS Zielonka