WŁĄCZ
Przegrody dla odrębnych instalcji​
AUTOSTRADĘ
Do instalacji głównych tras kablowych
MOŻLIWOŚCI
Teowe wsporniki do osprzętu na szynach 35 mm