YWDXpek 75

YWDXpek75
NAZWAPRZEWÓD TELEINFORMATYCZNY YWDXpek 75
PRZEZNACZENIEDo transmisji sygnałów wysokiej
częstotliwości w instalacjach wewnętrznych, telewizyjnych
n x mm2/Ø ZEW. (mm)1X1,05(4,8)/7,15
n x mm2/Ø ZEW. (mm)1X1,13(4,8)/7,15
KOLORY ŻYŁBIAŁY