SPÓJNE
Pokrywa umożliwiająca przyległy montaż kanałów
ZGODNE
Teowe wsporniki do osprzętu na szynach 35 mm
POJEMNE
Instalacja większej ilości przewodów elektrycznych i teleinformatycznych

KPP KANAŁY ELEKTROINSTALACYJNE PODPARAPETOWE
Więcej, niż wiele więcej

Close Menu